Code Facebook da chức năng và hướng dẫn!!

Các Chức năng

 • Đăng Lên  Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )
 • Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
 • Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
 • Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
 • Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
 • Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
 • Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
 • Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
 • Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
 • Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn  ( Accept All Friends)
  Clipboardimage2017-02-020306034a948.pngBắt đầu bạn đăng nhập vào fb rồi bấm F12 nó sẽ hiện lên một thanh công cụ bên phải sau đó bạn bấm vào mục Console.
  Clipboardimage2017-02-020242210bcaa.pngVà bây giờ bạn copy đoạn code và paste vào phần Console và Enter done.
  Clipboardimage2017-02-0202510580adc.pngNó sẽ hiên ra thanh công cụ như này và bạn biết phải làm gì tiếp rồi đó 🙂
  Clipboardimage2017-02-020252253d639.png

  Link code : https://raw.githubusercontent.com/tuan2308/js/master/f12.js

Comments

comments